Psychologisch Adviesbureau Heller

1. Psychologische behandeling:

  • Privé-problematiek – GZ-psycholoog
  • Opvoedingsproblematiek – Kinder- en jeugdpsycholoog
  • Problemen op het werk – Loopbaanpsycholoog

2. Psychologisch onderzoek  & assessment

3. Loopbaanontwikkeling

4. Re-integratie & Jobcoaching

5. Outplacement

Psychologische behandeling:
Onze organisatie levert zorgproducten binnen de Generalistische Basis GGZ (de GBGGZ). Naast onze hoofdvestiging in Groningen zijn er nevenvestigingen in o.a. Delfzijl en Leeuwarden.

Onze psychologen bieden de mogelijkheid van e-health.

Re-integratie:
Onze organisatie voert middels raamovereenkomsten re-integratietrajecten uit door heel Nederland. Specifiek kunnen worden genoemd trajecten voor klanten:
– met beperkingen van psychische/ psychiatrische aard.
– met beperkingen van lichamelijke aard.
– met een ziektewetuitkering.
– die gere-integreerd willen worden naar zelfstandige arbeid.

teamheller